Health Qigong

HEALTH QIGONG | Ba Duan Jin

8 Edele Brokaten

Ontstaan vóór de Song-dynastie (960-1279) en langzaam verder ontwikkeld tijdens de Ming- (1368-1644) en Qing- (1644-1911) dynastie. Ba Duan Jin, “DE SCHAT VAN DE CHINESE LEVENSKUNST” is makkelijk aan te leren en brengt goede resultaten op voor de gezondheidsopbouw. Wetenschappelijk onderzoek stelt vast dat het veranderingen kan brengen in zenuw-, hart- en ademhalingssysteem.

HEALTH QIGONG | Yi Jin Jing

Oefeningen uit het oude China die worden gebruikt om SPIEREN en PEZEN te VERSTERKEN.

Oorspronkelijk komt Yi Jin Jing uit de Qin- (221-206 b.C.) en Han- (206-220) dynastie. De legende vertelt dat Bodhidharma, de stichter van Zen in China, de oefeningen verder ontwikkelde. Tijdens de Tang- (618-907) en Song-dynastie (960-1279) werden ze door de Shaolin- monniken gebruikt om hun gezondheid te vervolmaken. De verspreiding gebeurde vanuit hun tempels tijdens de Ming- Dynastie (1368-1664) en werd zeer populair. Yi Jin Jing wordt beoefend bij de chinese nationale sporten.

HEALTH QIGONG | Wu Qin Xi

Spel van de 5 dieren.

Werd ontwikkeld door Huo Tuo, een vermaarde dokter tijdens de Han-dynastie (25-220). Wu Qin Xi is gebaseerd op het imiteren van de bewegingen van de dieren en hun gedragingen. Ook de spirit van deze 5 dieren wordt naar boven gehaald bv. de kracht van de tijger of de lenigheid van de aap.

HEALTH QIGONG | Liu Zi Jue

De kunst van het UIT-ADEMEN met 6 verschillende geluiden

Dit is een traditionele gezondheidsoefening die is ontstaan in de noordelijke en zuidelijke dynastie. (420-581). Ze kunnen apart beoefend worden in samenhang met de seizoenen of organen. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze oefeningen een waardevolle invloed hebben op ons gezondheidssysteem, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Aan te bevelen voor alle leeftijden, zeker ook de 50+ers.