Wat is Qigong ?

Qigong (spreek uit: tsji koeng) is een zeer oude ademhalings- en bewegingsleer die de basis vormt voor de oosterse gevechtskunsten en meditatietechnieken. Qigong heeft ook een grote medische waarde. Zo versterkt Qigong de organen en verbetert het de stroming van energie en bloed.

Qigong is de kennis, kunde of wetenschap die zich bezighoudt met Qi. Dit begrip wordt hier in het westen meestal omschreven als “vitale energie “of “levenskracht”. Het is een techniek die een bijdrage levert aan het welzijn van de mens. Internationaal wordt Qigong beschouwd als een van de best bewaarde energetische tradities met bovendien een ruime theoretische ondersteuning. In wezen is het een verzameling eenvoudige oefenmethodes die aan iedereen, met een minimum aan interesse en overgave, bevredigende resultaten kan schenken.

Doel van Qigong

Het doel is de beoefenaar (jong en oud) in staat te stellen kennis te verwerven over hoe lichaam, geest en leefomgeving zich tot elkaar verhouden.

De kern van Qigong

De kern van Qigong bestaat uit, voor iedereen geschikte, ademhalings-, bewegings-, en meditatieve oefeningen met een zuiver medische, filosofische en spirituele achtergrond. Het is vooral een methode om iemand zelfstandig bewust te laten worden van zijn psychosomatische gesteldheid, deze te onderzoeken en zo nodig aan te passen of te verbeteren.

Resultaten van Qigong

De resultaten openbaren zich vaak al na de eerste trainingen maar zijn voor een groot deel afhankelijk van achtergrondfactoren die de mens tot individu maken zoals lichamelijke constitutie, psychologische structuur, kennis, inzicht, emotionele intelligentie enz.

In onze Boyang-school wordt het DYYSG-systeem onderwezen.